HOME    

  KONTAKT   SLUŽBY    REFERENCE

EspaňolDeutscheEnglishČesky

 
    INTERIÉRY   3D GRAFIKA   GRAFICKÉ A TISKOVÉ SLUŽBY   FOTOGRAFOVÁNÍ   WEBOVÉ PREZENTACE   AUTORSKÉ ORIGINÁLNÍ MALBY  
Návrhy interiérů    Zadávací podklady pro výběrová řízení    Firemní interiérové manuály   Atypické interiérové prvky  
                                                 

Zpracování kompletních zadávacích podkladů pro výběrová řízení


V rámci výběrových řízení zajišťujeme následující činnosti:

1. Příprava výběrového řízení
• vytvoření návrhu zadávacích podmínek
• vytvoření návrhu kvalifikačních kritérií
• sestavení zadávací dokumentace včetně podrobné specifikace materiálů

2. Průběh výběrového řízení
• rozeslání dokumentace zájemcům o výběrové řízení
• zajištění doručení odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci
• zabezpečení přijímání nabídek
• zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek

3. Ukončení výběrového řízení
• rozbor nabídek z hlediska splnění kvalifikačních kritérií
• rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek
• zajištění průběhu posuzování nabídek
• oznámení o vyloučení uchazečů
• rozbor nabídek z hlediska hodnotících kritérií a návrh užití hodnotících metod,
• vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek