HOME    

  KONTAKT   SLUŽBY    REFERENCE

EspaňolDeutscheEnglishČesky

 
    INTERIÉRY   3D GRAFIKA   GRAFICKÉ A TISKOVÉ SLUŽBY   FOTOGRAFOVÁNÍ   WEBOVÉ PREZENTACE   AUTORSKÉ ORIGINÁLNÍ MALBY  
Návrhy interiérů    Zadávací podklady pro výběrová řízení    Firemní interiérové manuály   Atypické interiérové prvky                               
    

                                            


Návrh
y interiérů

Člověk je velmi ovlivněn prostředím, které ho obklopuje. K tomu je nutno přihlédnout při prvotním rozhodování o zařízení jak rezidečních, obchodních, relaxačních, restauračních, tak i administrativních interiérů.

Půdorysná dispozice navrhováného prostoru, vhodný výběr doplňků a správně zvolená barevná kombinace je tedy základním stavebním kamenem příjemného a funkčního prostředí.

Každý prostor vyžaduje určitou kombinaci barev a materiálů. Kontrasty a uspořádání jednotlivých materiálů a barev jsou potřebné pro vytvoření charakteru interiéru, v závislosti na činnostech ke kterým je určen. Naše společnost nabízí poradenství v oblasti interiérového designu bytových i nebytových prostor.

Připravíme Vám kompletní návrh řešení Vašich prostor včetně realistické vizualizace.

Administrativní interiéry

Kancelář není dávno jen místem určeným pro práci. Současný kancelářský prostor by měl nejen reflektovat image společnosti směrem ke klientům, ale především sloužit lidem, kteří v nich pracují. V takovém kancelářském prostoru je nutné nalézt správnou rovnováhu mezi funkčností a designem a to více než kdekoliv jinde.

Mnohdy je složité pochopit jak společnost skutečně funguje, jaké jsou komunikační vazby, jakým způsobem lidé pracují a co ke své práci potřebují. Vedle formálních sociálních vazeb vznikají ve firmě také vazby neformální, které jsou pro fungování každého týmu nezbytné. Dobře navržené prostředí musí tyto vazby podporovat a rozvíjet. Pokud se člověk cítí v pracovním prostředí dobře, zlepšují se jeho výkony a tím roste kvalita tzv. „intelektuálního kapitálu“ a to by mělo být cílem vedení každé společnosti.

Naše společnost nabízí provedení analýzy pracovního prostředí, která se opírá především o zkoumání nároků pracovníků v jednotlivých odděleních, komunikačních vazeb v rámci týmů, styl práce, nároky na velikost, tvary a design pracoviště.

Na základě získaných informací sestaví náš odborný tým studii pracovního prostředí, v niž je zohledněna firemní kultura, způsob práce a je navrženo optimální řešení jednotlivých prostor.


V rámci návrhů administrativních interiérů nabízíme tyto služby:

• Studie efektivity prostoru
Struktura společnosti a styl práce se u každé společnosti liší. Stejně tak rozdílná je nabídka kancelářských prostor. Ne každá administrativní budova vyhovuje požadované struktuře společnosti. Při nevhodně zvoleném prostoru, může dojít k nárůstu pronajaté plochy až o desítky procent. Před samotným rozhodnutím, kterou budovu zvolit, je vhodné vypracovat studii, která porovná efektivity jednotlivých objektů a vezme v potaz specifické požadavky společnosti.

• Capacity planning
Před tím, než dojde k tvorbě detailnímu spaceplanu, připravíme tzv. capacity plan. V této fázi dochází k analýze komunikačních vazeb uvnitř firmy a přidělení požadovaných výměr jednotlivým oddělením dle počtu pracovníků. Zároveň capacity plan slouží k hrubému ověření o kapacitních možnostech prostoru v závislosti na požadavcích firmy.

• Space planning
Detailní spaceplan reflektuje požadavky firmy na rozmístění jednotlivých oddělení v rámci budovy a také rozmístění pracovišť v rámci oddělení. V této fázi dochází k definování typu a tvaru pracoviště. Volba vhodného mobiliáře je posuzována nejen z hlediska funkčního, ale také designového.Součástí detailního projektu interiéru může být, vedle space planu, také kompletní návrh prostor společnosti.

• Simulace budoucí expanze
Dnešní svět je turbulentní a se změnami by měl počítat i správně navržený interiér. Pokud je s budoucí expanzí pracovních míst počítáno v návrzích od začátku, lze kancelářské prostory velmi rychle přizpůsobit vzniklé situaci. Vypracováváme studie simulující efektivní využití prostoru s ohledem na budoucí předpokládaný růst počtu zaměstnanců, nebo změny ve struktuře firmy.

Residenční, obchodní, relaxační a restaurační interiéry

Obchodni interiery
Design obchodu je jedna z důležitých částí celého souboru faktorů, které působí na zákazníka – pozitivně i negativně. S přihlednutím ke specifickým potřebám navhneme obchodní interier, ve kterém se budou zákazníci cítit dobře a kam se budou rádi vracet.

• Residenční interiery
Lidé by se měli naučit vnímat bydlení, stejně jako zboží denní spotřeby. Měli by zvýšit pořadavky na funčnost, životnost a nadčasovost prostředí ve kterém žijí. Minulý režim nenutil lidi k přemýšlení a dnes to je bohužel často podobné. Často hledí klient pouze na cenu a ostatní faktory jdou stranou. Naši odborníci se snaží s klientem komunikovat, naslouchat jeho požadavkům a zdravě korigovat jeho nápady. Při návrhu interiéru určených k bydlení je zcela zásadní osobnost a životní styl budoucích obyvatel. Každý člověk je jiný a proto i každý, námi navržený, interiér odráží osobnost klienta a snaží se přispět ke kvalitnějšímu životu.

• Relaxační interiery
Aktivni odpočinek se stává součástí života nás všech. Fitness, plavání, squash, golf a jiné aktivity provozuje stále více lidí a k tomu je nutno přihlédnout již při návrhu těchto prostor. Prostory určené pro sport a relaxaci by měly být navrženy tak, aby se v nich klient cítil dobře a svým barevným, materiálovým a designovým pojetím by měly podpořit relaxaci a vytrženi z každodenního stereotypu. Naše společnost nabízí vypracování detailního návrhu interiéru s ohledem na specifické činnosti, ke kterým je určen.

• Restaurační interiéry
K tomu, aby si člověk dokonale užil dobré jídlo a pití, patří neodmyslitelně také prostředí, ve kterém jej konzumuje. Jinou atmosféru očekáváme v baru, v pouličnim bistru, či v závodní kantýně. Vhodně zvolenými materiály, barvami a osvětlením lze v každém prostoru vytvořit atmosféru, která bude Vašim zákazníkům příjemným společníkem při jídle, pití i společenských událostech.